βακχείᾳ

βακχείᾳ
βακχείᾱͅ , Βάκχειος
of
fem dat sg (attic doric aeolic)
βακχείᾱͅ , Βακχεία
Bacchic frenzy
fem dat sg (attic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Βακχεία — Βακχείᾱ , Βακχεία Bacchic frenzy fem nom/voc/acc dual Βακχείᾱ , Βακχεία Bacchic frenzy fem nom/voc sg (attic doric aeolic) Βακχείᾱ , Βακχεῖος of fem nom/voc/acc dual Βακχείᾱ , Βακχεῖος of fem nom/voc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βακχεία — βακχείᾱ , Βάκχειος of fem nom/voc/acc dual βακχείᾱ , Βάκχειος of fem nom/voc sg (attic doric aeolic) βακχείᾱ , Βακχεία Bacchic frenzy fem nom/voc/acc dual βακχείᾱ , Βακχεία Bacchic frenzy fem nom/voc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Βακχείᾳ — Βακχείᾱͅ , Βακχεία Bacchic frenzy fem dat sg (attic doric aeolic) Βακχείᾱͅ , Βακχεῖος of fem dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Βακχεῖα — of neut nom/voc/acc pl Βακχεῖον Bacchic revelry neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βακχεία — Στην αρχαιότητα, γιορτές προς τιμήν του Βάκχου, οι οποίες από τη Μεγάλη Ελλάδα πέρασαν στη Ρώμη με την ονομασία Bacchanal (από το όνομα του Βάκχου = Bacchus), η οποία στα ελληνικά έχει αποδοθεί Μπακανάλια ή Βακ(χ)ανάλια και έτσι έχει επικρατήσει …   Dictionary of Greek

  • βακχεῖα — Βάκχειος of neut nom/voc/acc pl Βακχεῖον Bacchic revelry neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Βακχείας — Βακχείᾱς , Βακχεία Bacchic frenzy fem acc pl Βακχείᾱς , Βακχεία Bacchic frenzy fem gen sg (attic doric aeolic) Βακχείᾱς , Βακχεῖος of fem acc pl Βακχείᾱς , Βακχεῖος of fem gen sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βακχείας — βακχείᾱς , Βάκχειος of fem acc pl βακχείᾱς , Βάκχειος of fem gen sg (attic doric aeolic) βακχείᾱς , Βακχεία Bacchic frenzy fem acc pl βακχείᾱς , Βακχεία Bacchic frenzy fem gen sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βακχεῖ' — βακχεῖα , Βάκχειος of neut nom/voc/acc pl βακχεῖε , Βάκχειος of masc voc sg βακχεῖαι , Βάκχειος of fem nom/voc pl βακχεῖο , Βακχάω to be in Bacchic frenzy pres opt mp 2nd sg (epic ionic) βακχεῖαι , Βακχάω to be in Bacchic frenzy pres ind mp 2nd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Βακχείαι — Βακχείᾱͅ , Βακχεία Bacchic frenzy fem dat sg (attic doric aeolic) Βακχείᾱͅ , Βακχεῖος of fem dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”